Foregin Investments - Financijski instrumenti

Financijski instrumenti

Financijski instrumenti nude inovativni pristup korištenju sredstava iz fondova Europske unije, manifestirajući se u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova za ulaganje u visokorizične poduhvate.

Ovi instrumenti, koji su oblik povratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, dostupni su za hrvatsko tržište i smatraju se jednim od najefikasnijih metoda za mobilizaciju financijskih resursa u svrhu postizanja razvojnih ciljeva.

Foregin Investments - Investicijski zajmovi

Investicijski zajmovi

Investicijski zajmovi su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima, te fizičkim osobama bez registriranog gospodarskog subjekta, za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Postoje različite vrste zajmova:

 • Mikro investicijski zajmovi - kamata od 0,5% do 1,0%,
 • Mali investicijski zajmovi - kamata od 0,5% do 1,5%,
 • Mikro zajam za obrtna sredstva - kamata 0,5% do 1,0%,
 • Zajmovi za ruralni razvoj - kamata 0,1% do 0,25%.
Foregin Investments - ESIF jamstva

ESIF jamstva

Dodatno, postoje ESIF jamstva za male gospodarske subjekte, s iznosima do 10.000.000 eura i trajanjem do 10 godina, te ograničeno portfeljno jamstvo do 150.000 EUR, s trajanjem do 10 godina.

Posebni programi su dostupni za mlade poduzetnike, žene i početnike s kreditima do 300 tisuća EUR, te za privatni sektor i pripremu izvoza s prilagođenim uvjetima financiranja.

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HAMAG BICRO

 • INVESTICIJSKI ZAJMOVI
 • MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA
 • ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ
 • ESIF JAMSTVA
 • OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO
 • POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

INVESTICIJSKI ZAJMOVI:

Kome su namijenjeni: Mikro, mali i srednji poduzetnici, fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt

Ulaganja: Osnovna sredstva, obrtna sredstva do 30% iznosa zajma

1. MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI:

Iznos Zajma: Od 1.000 do 25.000 eura

Kamatna Stopa: 0,5% – 1,0%, ovisno o sjedištu tvrtke i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada

Rok Korištenja: Do 6 mjeseci

Rok Otplate: Do 5 godina

Početak: Do 12 mjeseci

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/esif-%20mikro-zajam/

2. MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI:

Iznos Zajma: Od 25.000 do 50.000 eura

Kamatna Stopa: 0,5% – 1,5%, ovisno o sjedištu tvrtke i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada

Rok Korištenja: Do 6 mjeseci

Rok Otplate: Do 10 godina

Početak: Do 12 mjeseci

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/esif-%20mali-zajam/

MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA:

Kome su namijenjeni: Mikro i mali poduzetnici

Ulaganja: Obrtna sredstva

Iznos Zajma: Od 1.000 do 25.000 eura

Kamatna Stopa: 0,5% – 1,0%, ovisno o sjedištu tvrtke i stupnju razvijenosti županije u koju sjedište tvrtke pripada

Rok Korištenja: Do 3 mjeseca

Rok Otplate: od 1 do 3 godine

Početak: Do 6 mjeseci

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/%20esif-mikro-zajam/

ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ:

Kome su namijenjeni: Mikro i mali subjekti gospodarstva u poljoprivredi, preradi i šumarstvu

Ulaganja: Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu i Ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma povezana sa Ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, Financiranje mjera: Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu podmjera 4.1 i 4.2., Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4., Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6

1. MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Iznos Zajma: od 1.000 do 25.000 eura

Kamatna Stopa: 0,1% i 0,25%,  ovisno o razvijenosti JLS; 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Rok Korištenja: do 6 mjeseci

Rok Otplate: do 5 godina, do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Početak: do 12 mjeseci

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mikro-%20zajam-za-ruralni-razvoj/

2. MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Iznos Zajma: Od 25.000,01 do 100.000 eura

Kamatna Stopa: 0,1% i 0,25% – ovisno o razvijenosti jedninice lokalne samouprave

Rok Korištenja: do 6 mjeseci

Rok Otplate: do 10 godina, do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i  za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Početak: do 12 mjeseci

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mali-%20zajam-za-ruralni-razvoj/

ESIF JAMSTVA

Kome su namijenjeni: Mali gospodarski subjekti: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, te ustanove.

Ulaganja: dvije vrste ulaganja - Mjera A – ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite (uz mogućnost korištenja subvencije kamatne stope) I Mjera B – ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

1. POJEDINAČNA JAMSTVA ZA INVESTICIJSKE KREDITE

Iznos: od 150.000,00 do 10.000.000,00 eura

Stopa: do 80%, 50% za jamstva preko 4.000.000,00 EUR

Trajanje: od 1 do 10 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita

Napomena: Tretira se kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/msp/esif-jamstva/pojedinacna/

2. POJEDINAČNA JAMSTVA ZA KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Iznos: od 150.000,00 do 1.000.000,00eura

Stopa: do 80 %

Trajanje: od 1 do 5 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita

Napomena: Tretira se kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/msp/esif-jamstva/pojedinacna/

OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO

Kome je Namijenjeno: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ulaganja:

 • Materijalna i nematerijalna imovina uključujući prijenos vlasničkih prava između neovisnih ulagača
 • Obrtni kapital za razvoj ili proširenje povezano s prethodnim ulaganjima

Iznos Jamstva: do 150.000,00 EUR

Stopa: do 80%

Trajanje: od 1 do 10 godina, uključujući glavnicu kredita i kamatu

Napomena: Tretira se kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/msp/portfeljna/

POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

Kome su namijenjena: Mikro i mali subjekti gospodarstva u poljoprivredi, preradi i šumarstvu.

Ulaganja:

 • Osnovna i obrtna sredstva
 • Obrtna sredstva do 30% prihvatljivih troškova ili 200.000 EUR

Iznos jamstva: do 1.300.000 EUR

Max stopa jamstva: do 70% (do 80% za mlade poljoprivrednike i sektor mlijeka)

Premija rizika: 0,25% (0,10% za mlade poljoprivrednike i sektor mlijeka)

Obuhvat jamstva: Glavnica kredita

Trajanje: 1-15 godina

Sredstva osiguranja: Zadužnice i drugi instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Više Informacija: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/msp/portfeljna/

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR

 • PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA
 • INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA
 • PRIPREMA IZVOZA

PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA

Kome su namijenjeni:

 • MLADIM PODUZETNICIMA
 • ŽENAMA U PODUZETNIŠTVU
 • PODUZETNICIMA POČETNICIMA

Ulaganja: u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), do 30 % kredita može biti korišteno za obrtna sredstva

Iznos Kredita: od 50 do 300 tisuća EUR, do 100 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite do 100 tisuća EUR, do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite više od 100 tisuća EUR

Kamatna Stopa: 4 % s mogućnošću sniženja.

Rok Oplate: do 12 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 3 godine, do 14 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 4 godine za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom, do 14 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi2 godina.

Više Informacija: https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika

INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

Kome su namijenjeni:

 • ZA ULAGANJA U POJEDINE DJELATNOSTI I PODRUČJA
 • PROJEKTE KOJI SE UKLAPAJU U UVJETE NACIONALNOG PLANA OTPORNOSTI I OPORAVKA (NPOO)

Ulaganja:  osnovna sredstva (materijalnu i nematarijalnu imovinu), do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva

Iznos Kredita: do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR

Kamatna Stopa: 4,5% (mogućnost dodatnih umanjenja ovisno o vrsti ulaganja uz koja kamatna stopa može biti umanjenja do čak 0,8%)

Rok Oplate: do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine

Više Informacija: https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora

PRIPREMA IZVOZA

Kome su namijenjeni:

 • POSLOVNI SUBJEKTI PRIVATNOG SEKTORA - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • POSLOVNI SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA - trgovačka društva i ostali poslovni subjekti (agencije, ustanove i sl.) u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Ulaganja: financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR, a najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, ugovorenim izvoznim poslovima, izračunu potrebnih sredstava, raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a i sl.

Kamatna Stopa: najmanje 3,94% godišnje, fiksna, u skladu s propisima o državnim potporama, efektivna kamatna stopa (EKS)*ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit.

Rok otplate: financiranje pojedinačnog posla - do 15 radnih dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit ugovoren i u pravilu ne dulje od 12 mjeseci od kraja roka korištenja, osim ako proizvodni/poslovni proces i ugovoreni rok naplate nisu dulji od 12 mjeseci. Okvirni revolving kredit - moguće je obnavljanje kredita, ovisno o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, pri čemu HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit. Ako se kredit ne obnavlja, dospijeva u cijelosti na zadnji dan roka korištenja.

Više Informacija: https://www.hbor.hr/kreditni_program/priprema-izvoza-2019

Foregin Investments - Financijski instrumenti HBOR